Bec

Beč

 

Beč je glavni grad Austrije. Sa oko 1.730.000 stanovnika ili sa 2.400.000 u širem području grada. Beč je 10. najveći grad Evropske unije, svakako najveći u Austriji i njeno političko, ekonomsko i kulturno središte. Grad leži na Dunavu u najistočnijem delu Austrije nedaleko od granice sa Slovačkom, Mađarskom i Češkom.  Gotovo polovina bečkog regiona je pod zelenim površinama, od čega 28,4 % teritorije grada zauzimaju parkovi i bašte, 16,6 % bečke šume, dok se veliki deo ovih površina iskorišćava i u poljoprivredne svrhe. Broj stanovnika u Beču se nakon Prvog svetskog rata konstantno smanjuje jer se veliki broj čeških i mađarskih imigranata vraća u svoje države. Broj stanovnika se smanjivao do 80-ih godina, kada su velike migracije stanovništva sa prostora bivše Jugoslavije, mahom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Procenjuje se da danas u Beču živi oko 180.000 Srba. Službeni jezik u Austriji je nemački, ali sa različitim varijantama austrijskih dijalekata. Umetnost i kultura imaju dugu tradiciju u  Beču. Posebnu vrednost i međunarodni značaj ima kulturno stvaralaštvo na polju muzike čiji su utemeljitelji bili svetski poznati kompozitori i muzičari. U svetskim razmerama su poznati Bečki valcer, Hor bečkih dečaka, tradicionalne muzičke manifestacije kao što je Novogodišnji koncert bečke filharmonije, bečki balovi, kao i mnogobrojna kulturna zdanja poput Opere i mnogobrojnih gradskih pozorišta, galerija i muzeja. Zahvaljujući raznovrsnoj kulturnoj ponudi, reprezentativnoj arhitekturi, čuvenim kompozitorima i u novije vreme zapaženoj poziciji na polju kongresnog turizma, Beč je jedna od najomiljenijih i najpoznatijih evropskih destinacija turista iz čitavog sveta. Poznat kao prestonica muzike, grad u kome su stvarali Mocart, Betoven i drugi svetski poznati kompozitori, Beč i danas neguje kulturu klasične muzike, balove i opereta. Među brojnim atrakcijama posebno mesto zauzima Bečka opera, Šenbrun, Hofburg, katedrala Sv. Stefana, barokna palata Belvedere, mnoštvo galerija, muzeja i pozorišta. Zahvaljujući svemu navedenom, Beč ostvaruje velike godišnje prihode od turizma preko 4 milijardi evra, pa je to razlog što je to jedna od najznačajnijih privrednih grada. Samo bečke muzeje godišnje poseti 8 miliona ljudi, dok je Šenbrun 2007. godine posetilo blizu 2,6 miliona turista.

Leave a Reply

Your email address will not be published.