Biseri Banata

Biseri Banata

jednodnevni izlet / autobuski prevoz

LALA JE SVUDA CVET, A SAMO U BANATU – I CVET I ČOVEK

NOVO MILOŠEVO – KIKINDA – ZRENJANIN

U čitavoj Evropi teško je pronaći region kao što je Banat, koji na relativno malom prostoru nudi raznoliku turističku ponudu. Kao turistička destinacija Banat poseduje raznovrsne i specifične karakteristike koje predstavljaju njegove prednosti.

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda oko 8h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Vožnja ka Novom Miloševu, seoskom naselju koje se nalazi na pola puta između Novog Bečeja i Kikinde. Za razvoj mesta značajan je XVIII vek, kada su oformljena, u ovim ili sličnom obliku, dva naselja: Beodra i Karlovo koja su se spojila nakon II svetskog rata i dala Novo Miloševo. Zavičajni muzej „Kotarka“ u Novom Miloševu nalazi se u objektu koji pripada ambijentalnoj celini dvorca grofovske porodice Karačonji. Bogdan Karačonji je 1781. godine od bečkog dvora kupio veleposed Beodru. Poseta muzeju. Slobodno vreme ili fakultativna poseta još jednom značajnom muzeju ovog naselja – muzej „Žeravica”. Muzejsku postavku čini više celina, u kojima je izloženo nekoliko hilјada eksponata. U tri povezane hale i na otvorenom izložbenom prostoru može se sagledati tehnički razvoj privrede tokom gotovo tri veka u ovom delu Evrope. Pojedini eksponati i kolekcije predstavlјaju raritete. Najznačajnije mesto zauzima kolekcija traktora, koja broji preko 140 primeraka. Dalje, odlazak do Kikinde, koji se nalazi u banatskoj ravnici gde su najveći bregovi u stvari ljudi, čiju srdačnost ne možete da “preskočite”. Kratko upoznavanje grada sa vodičem. Slobodno vreme a naša preporuka je Kika. Naime, u glinokopu fabrike crepa pronađen je ogroman skelet mamuta, stariji od 500000 godina. Kikindski mamut nazvan Kika predstavlja jedinstvenu turističku atrakciju. Replika u prirodnoj veličini postavljena je u dvorištu muzeja. Nastavak putovanja ka najvećem gradu Banata – Zrenjaninu. Zrenjanin, nekada Bečkerek, grad je izuzetne urbanističke zamisli: krivudavi meandri Begeja bili su osnova za formiranje gradskih ulica. Staro jezgro i pešačku zonu čini skup atraktivnih zdanja, podignutih većinom tokom XIX i početkom prošlog veka. Upoznavnaje grada sa vodičem. Slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa.

 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
 • Obilaske prema programu
 • Poseta muzeju „Kotarka“
 • Usluge vodiča / predstavnika agencije tokom putovanja
 • Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove putnika – nepomenute usluge
 • Ulaznica za muzej  „Žeravica” 200,00 Rsd

Ulaznice se plaćaju vodiču u autobusu. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

POPUSTI:

 • Dete do 12 godina 1.200,00 Rsd

PLAĆANJE:

 • Gotovinski, 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana.

OPŠTI USLOVI:

 • Program je radjen na bazi minimum 70 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 5 dana pre početka putovanja.
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
 • Agencija na snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Monix d.o.o. Beograd.

POSEBNE NAPOMENE:

•Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

•Mole se putnici da vode računa o svojim dokumentima, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

•Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora.

•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

*Izvor – sajt agencije TRAVELLINO

Mole se putnici da se pre zaključenja Ugovora o putovanju upoznaju sa Opštim uslovima i programom putovanja organizatora turističke agencije Monix d.o.o. Beograd, licenca OTP br.060/2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.