Budimpesta

Budimpešta

 

Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobraćajni centar zemlje sa preko 1,7 miliona stanovnika, što je manje od najvećeg broja stanovnika dostignutog 1980-ih godina kada je imala oko 2,1 milion. Budimpešta zauzima obe obale Dunava spajanjem Budima i Obude na desnoj obali, sa Peštom na levoj obali Dunava. Budimpešta je posebna po kontrastu između budimske i peštanske strane. Leva obala (Budim) je brdovita, sa oko 20 brda na teritoriji grada. Brda su uglavnom od krečnjaka i dolomita, sa pećinama koje je načinila voda. Na drugoj strani Dunava je Pešta – potpuna suprotnost Budimu. Smeštena u niziji, na terenu koji se polako izdiže ka istoku. Ovaj grad je jedini glavni grad na svetu u kojem se nalaze termalni izvori. Iz termalnih izvora izvire 70 miliona termalne vode dnevno, sa temperaturom i do 58° celizijusa. Neki od ovih izvora imaju lekovita svojstva. Mađarska je zemlja Evropske unije, dok je Budimpešta jedan od najvećih gradova unije. Broj stanovnika je poslednje decenije u usponu. Srba u Budimpešti ima oko 2.000 koji su se doselili Velikom seobom Srba 1690. godine, ali ima i Srba koji su se doselili počev 90-ih godina 20. veka. Još jedna od znamenitosti Budimpešte jeste i metro koji je drugi najstariji na svetu posle londonskog. Prva linija metroa je prvih godina bila pokretana konjskom vučom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.