Crkve na Zlatiboru

Crkva Dobroselica

U seu Dobroselica, na ulasku u seosko groblje, pod krošnjacima starih borova, nalazi se prelepa crkva brvnara sa zvonikom na stubovima. Najstarija upamćena crkva u Dobroselici pominje se 1749. godine u jednom zapisu. Kada su je 1800. godine Turci spalili, na istim temeljima je 1821. godine, običan majstor iz tog sela, Mitar Udovičić sagradio je novu crkvu. Po legendi, meštani Dobroselice su zbog blizine turskih kuća za jednu noć preneli crkvu preko brega na drugo (današnje) mesto. Ova crkva spada među najmanje građevine ove vrste u zlatiborskom kraju. Dugačka je 8 m, a visina od poda do plafona je oko 5 m. Crkva je pravougaonog oblika sa vešto izvedenom polukružnom oltarskom apsidom od brvana na istočnoj strani. Crkva je građena veoma suptilno, sa izraženim smislom za lepotu detalja. Građena je od drveta, kamena, maltera i cigle.

Crkva u Sirogojnu

Crkva u Sirogojnu je sagrađena 1764. godine. Posvećena je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Oko crkve se nalazi spomenički kompleks kome pripada i Muzej na otvorenom “Staro selo”. Ktitor hrama je bio Georgije Smiljanić. Na zapadnj strani crkve krajem XIX veka, dozidan je masivan zvonik. Najveću vrednost crkve čini ikonostas koji je prvi rad najvećeg srpskog zoografa Simeona Lazovića. U crkvi se, takođe, nalaze zaštićeni nadgrobni spomenici iz XIX veka sa jedinstvenim likovnim predstavama i tekstovima.

Crkva u Tripkovi

Crkva je podignuta 1861. godine. Prvobirna crkva je ozidana od tesanog kamena i pokrivena šindom. Pod je od drveta, a na crkvi postoje dvoje vrata, zapadna i severna. Oltar je pregrađen drvenom pregradom. Dveri i ikonu Isusa Hrista slikao je Aleksije Lazarevic između 1810. i 1815. godine, a prenete su iz crkve u Staparima. Carske dveri slikane su na podlozi od lipove daske, bez duborezne plastike, koja je zamenjena slikanom ornametikom u obliku stilizovanih biljnih motiva. Crkva je pedesetih godina prošlog veka bila srušena. Nova crkva na istim temeljima je podignuta 2003. godine.

Crkva u Čajetini

Izgradnja crkve u Čajetini započeta je 1886. godine na imanju, koje je unuk rujanskog vojvode serdara Jovana Micića poklonio za izgradnju crkve i škole. Ugravirana 1890. godine na levoj i desnoj pevnici i sačuvani dokument, iz te iste godine, o postavljanju sveštenika Milivoja Obradovića iz prvog paroha crkve, ukazuju da je te godine hram završen i počeo je sa opsluživanjem. Crkvu je osveštao žički episkop Sava Dečanski. Pored vrednih ikona, crkva poseduje i veoma bogatu biblioteku verske i istorijske literature, komplete verskih časopisa i listova sa 168 naslova. Poseduje 47 bogoslužbenih knjiga sa posvetama značajnih ličnosti Srpske pravoslavne crkve i države. Najvrednija knjiga je Jevanđelje, preneto iz Sirogojnske crkve, štampano u Moskvi 1814. godine. U Službeniku, koji se čuva u crkvi, štampanom u Kneževini Srbiji 1838. godine, a za koji se predpostavlja da je poklon kralaja Aleksandra Obrenovića postoji zapis “Bio sam u Čajetinskoj crkvi 20. avgusta 1838. godine, Aleksandar kralj Srbije”. Crkva vodi i vredan inventar o ukupno 56 predmeta i knjiga velike kulturne i istorisjke vrednosti. Crkva je jednobrodna, građena sa polukružnim apsidom i pevnicama na istoku. Zvonik je u gornjem delu otvoren uskim prozorskim otvorima sa sve četiri strane, a u donjem delu ima 3 prostorije. Do 1962. godine u crkvi se nalazio stari ikonostas iz vremena nastanka crkve. Građena je od drveta, kamena, maltera i cigle.

Crkva u Beloj Reci

Sazidana je u prvoj polovini XII veka, i to njena polukružna apsida i naos, mada postoje i navodi da je podignuta 1810. godine. Ova jednobrodna, kamenom zidana građevina sa dvoslivnim krovom bila je pokrivena šindrom, koja je 1953. godine zamenjena limenom pokrivkom. Na krovu je malo kube na postolju kockastog oblika, malih prozora i bez ukrasa. Ikone na ikonostasu su bez veće umetničke vrednosti, osim  Blagovesti na carskim dverima, pored kojih su sa strane posebne ikone Solomona i Davida. Pouzdano se zna da su carkse dveri rad Aleksija Lazovića i da su rađene 1817. godine, što se vidi po jako oštećenom i teško čitljivom zapisu.

Crkva brvnara u Jablanici

Crkva se nalazi na naseljenom mestu na teritoriji opštine Čajetina. Podignuta je 1838. godine. Posvećena je Pokrovu Presvete Bogorodice. Nalazi se na spisku kulturnih dobara od velikog značaja. Crkva je podignuta u staroj borovoj šumi, po predanju, angažovanjem meštana i majstora sa Tare. Osnova je jednobrodna sa izrazito strmim krovom pokrivenim šindrom. Unutrašnji prostor je podeljen ikonostasnom pregradom na oltar i naos. Carske dveri nastale su odmah po izgradnji hrama i propisane su Sretenu Protiću, dok je ikone 1851. godine naslikao Dimitrije Posniković. Pored crkve je i drveni zvonik, a u okolini prateći konfiguraciju terena, smeštene su sobrašice. Sobrašice je naziv za male drvene zgradice koje su podizali imućniji domaćini i koje su njima i njihovim gostima služile prilikom održavanja crkvenih sabora. Pojedine sobrašice su potpuno zatvorene, dok su ostale u obliku tremova nisko odignutih od tla.

Crkva Svetog Jovana Krstitelja

Ova crkva je skromnih dimenzija i podignuta je u samom centru sela. Pored glavnog ulaza u hram, na zapadnoj strani postoje i mala sporedna vrata na severnoj strani. Crkva ima 3 prozora na južnoj, severnoj i istočnoj strani. Nekadašnji drveni krov danas je prekriven limom, a stari drveni zvonik zamenjen je novim betonskim. Crkva je zadužbina Savke Đurić iz Segmenjeva, koja je poklonila i zemlju na kojoj je hram podignut. Na severnom zidu, između vrata i prozora nalazi se ktitorska ploča na kojoj piše “Ovaj sveti hram posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja podiže večni pomen svojih roditelja, oca Jevrema i majke Stanislave Kostić, muža Ljubomira, dece Miodraga i Slavka i sestričine Vinke, Savka Đurić iz Semegnjeva”. Ova crkva je izgrađena od drveta, kamena i cigle.

Crkva u Mačkatu

Posvećena je Svetom Iliji i završena je 1859. godine. Na vrhu građevine smešten je zvonik, u donjem delu nešto širi sa 4 biofore. Zapadna fasada ima malih ispada sa polukružnim timpanom. Na severnoj i južnoj fasadi su dugi i uski polukružno zasvedeni prozori i portal. Oko cele građevine je lučni friz. U vlasništvu ove crkve je i nekoliko posebnih ikona, prenetih iz stare čajetinske crkve brvnare u Cerovu.

 

 

Pogledajte kompletnu ponudu izleta: https://monix.rs/izleti-i-ekskurzije/ kao i na sajtu: http://visit-zlatibor.com/

 

Zlatibor izleti
Apartmani na Zlatiboru
Kupovina stanova na Zlatiboru
Vodopad Gostilje           Visegrad

Leave a Reply

Your email address will not be published.