Grčki rečnik

Poštovani putnici,

Pre polaska na Vaše letovanje naučite neke od osnovnih reči koje će Vam pomoći tokom boravka u Grčkoj.

Ovde možete da naučite neke od najčešće korišćenih reči u svakodnevnom govoru.

OSNOVNE REČI

BROJEVI

BOJE

DANI U NEDELJI

MESECI U GODINI

SMEŠTAJ

U MESTU

NA PLAŽI

 U RESTORANU

Grčki je indo-evropski jezik koji se sreće već oko XIV veka p.n.e. u kritskim zapisima poznatim kao linearno B pismo.

Savremeni grčki je živi jezik i jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600.000 reči. Neki stručnjaci prenaglašavaju njegovu sličnost sa hiljadama godina starijim klasičnim grčkim. Jezik iz helenskog i vizantijskog perioda je mnogo bliži savremenom grčkom.

 Postoji mnogo teorija o nastanku grčkog jezika. Jedna od njih govori da je nastao migracijom protogrčkog stanovništva u današnju Grčku koja datira između 3200. i 1900. godine p.n.e. Druga smatra da je jezik evoluirao iz ranog indo-evropskog jezika.

Linearno pismo B je prvo poznato pismo grčkog jezika, po prirodi slogovnik, korišćeno u arhaičnom mikenskom dijalektu. Linearno B nije dešifrovano sve do 1953. godine. Nakon pada mikenske civilizacije, u periodu od oko 500 godina pisanje ili nije postojalo ili su svi zapisi uništeni. Od ranog klasičnog perioda, grčki jezik se piše grčkim alfabetonm, za koji se predpostavlja da nje potekao od feničanskog. Ovo se desilo otprilike u Homerovo vreme.

Antički grčki dijalekti – u arhaičnom i klasičnom periodu izdvajala su se tri dijalekta grčkog jezika, eolski, jonski i dorski, što  odgovara trima glavnim grčkim plemenima, Eolijancima (pretežno naseljenim na Egejskim ostrvima), Jonjanima ( naseljenim u današnjoj Turskoj) i Doranima ( stanovnici Peloponeza, kao što su Spartanci). Homerova Ilijada i Odiseja su pisane vrstom književnog jonskog dijalekta uz pozajmice iz nekoliko drugih dijalekata. Jonski je postao primarni književni jezik drevne Grčke sve do uspona Atine u kasnom V veku. Dorski je bio standardni za lirsku poeziju kao što su horske ode grčkih tragičara.

Koine grčki kako su Grci kolonizovali područje od Male Azije do Egipta i od Giblatara do Srednjeg Istoka, tako se i grčki razvijao u mnogobrojne dijalekte. Aleksandar Makedonski je bio presudan činilac u ujedinjavanju ovih dijalekata u jedinstveni oblik zvani Kini koji prema grčkoj mitologiji znači “zajednički“. Kini grčki se često nazova i grčkim Novog Zaveta. Uvođenjem zajedničkog dijalekta, Aleksandrova vojska je lakše komunicirala međusobno. Jezik su učili i stanovnici okupiranih zemalja, čime je grčki postao svetski jezik.

Grčki se piše grčkim alfabetom koji potiče iz 8. veka p.n.e. i sastoji se od 24 slova, i to:
Αα (Alfa), Ββ (Beta), Γγ (Gama), Δδ (Delta), Εε (Epsilon), Ζζ (Zita), Ηη (Ita), Θθ (Tita), Ιι (Jota), Κκ (Kapa), Λλ (Lambda), Μμ (Mi), Νν (Ni), Ξξ (Ksi), Οο (Omikron), Ππ (Pi), Ρρ (Ro), Σσς (Sigma), Ττ (Taf), Υυ (Ipsilon), Φφ (Fi), Χχ (Xi), Ψψ (Psi), Ωω (Omega)

 

Kompletnu ponudu apartmanskog smeštaja za leto 2022. u Grčkoj pogledajte na web adresi: https://monix.rs/grcka-apartmani/

Pogledajte kompletnu ponudu smeštaja i izleta na Zlatiboru na sajtu: http://visit-zlatibor.com/

 

Stavros apartmani
Vrasna apartmani
Paralia apartmani
Olympic beach apartmani
Leptokaria apartmani

Comments (1)

  1. Reply Lea

    Ja nekako iz postovanja uvek zapamtim osnovne reci, barem da trazim nesto ili da se zahvalim. I na nasim prostorima se to jako ceni

Leave a Reply

Your email address will not be published.