Književnost antičke Grčke

Književnost antičke Grčke obuhvata književno stvaralaštvo koje započinje Homerovim epovima oko VIII veka pre nove ere, a završava se oko 529. godine nove ere.

 

Tada je vizantijski car Justinijan zatvorio Platonovu Akademiju u Atini. To je bila poslednja filozofska škola u antici.

Književnost Starih Grka, uticala je ne samo na formiranje rimske književnosti, već je imala i ogroman uticaj i na celokupan razvoj evropske književnosti, kako u tematici tako i u oblikovanju gotovo svih književnih vrsta. U vremenskom rasponu od 13 vekova u antici (8 pre nove ere i 5 nove ere) stvarali su mnogi pesnici i prozni pisci. Oni su jezikom i kulturom bili Grci, ali nisu svi rodom bili Grci. Osvajanja Aleksandra Velikog proširila su grčku civilizaciju van granica Grčke, pa su glavni gradovi Aleksandrovih naslednika-Aleksandrija, Antohija i drugi postali veća središta grčke civilizacije od starih grčkih polisa.

Nastanak Homerovih epova, Ilijade i Odiseje, koji se stavlja oko 800. godine pre nove ere obično se uzima za početak helenske književnosti. Ti epovi su, međutim, rezultat duge usmene tradicije. Pretpostavlja se da je doseljavanje starogrčkih plemena na Balkansko poluostrvo završeno oko 1000. godine pre nove ere i da je tada započelo njihovo naseljavanje po gradskim naseljima.

U VII i VI veku pre nove ere dolazi do razvoja grčke lirike. U V I IV veku pre nove ere razvija se tragedija. Najznačajniji predstavnici su Eshil, Sofokle i Euripid. Komedija kao književna vrsta razvila se nakon tragedije. Najznačajniji komediograf bio Aristofan.

Značajan doprinos svetskoj književnosti dale su i helenska filozofija (Platon, Aristotel), istoriografija (Herodot, Tukidid) i retorika (Isokrat, Demosten, Gorgija).

Poraz u bici kod Heroneje 338. pre nove ere, gubitak političke samostalnosti helenskih gradova-država i njihovo potpadanje pod vlast Makedonije, vladavina i osvajanja Aleksandra Makedonskog, označavaju početak središnjeg razdoblja antike, koje se najčešće naziva helenizam. Helenizam predstavlja podržavanje helenskom načinu života, prihvatanje helenske civilizacije, korišćenje čistog grčkog jezika i stila i slično. To je omogućilo širenje helenske kulture na prostoru Sicilije do Indije, od Nubije do Bosfora i Skitije. U velikim bibliotekama u Aleksandriji i Pergamu, pored sakupljanja i čuvanja rukopisa, započet je rad na onome što se danas naziva filologija i istorija književnosti.

U doba helenizma razvija se nova komedija (Menandar, Difil). Razvijaju se nove književne vrste. Posebno je popularna idila (Teokrit). To je kratka lirsko-epska pesma koja pruža idealizovanu sliku svakodnevnog života. Za kraj heenizma uzima se 30. godina pre nove ere, kada je Rim zavladao Egiptom.

 

 

 

Kompletnu ponudu apartmanskog smeštaja za leto 2022. u Grčkoj pogledajte na web adresi: https://monix.rs/grcka-apartmani/

Pogledajte kompletnu ponudu smeštaja i izleta na Zlatiboru na sajtu: http://visit-zlatibor.com/

Stavros smestaj

Leave a Reply

Your email address will not be published.