Madjarska

Mađarska

Mađarska je zamlja koja se nalazi u panonskoj niziji i na svom jugu se graniči sa Srbijom. Glavni i najveći grad je Budimpešta. Zvanični jezik je mađarski, koji pripada grupi ugro-finskih jezika i koji je narasprostranjeniji neindoevropski jezik u Evropi. Broj stanovnika po poslednjem popisu iz 2014. godine iznosi 9.879.000, dok je zvanična valuta forinta. Mađarska je jedna od 30 najpopularnijih turističkih destinacija na svetu, sa preko 10 miliona poseta godišnje. Najčešći razlog turističkih poseta jeste najveći sistem termalnih izvora na svetu i drugo najveće termalno jezero – HEVIZ, najveće jezero u Srednjoj Evropi – BALATON i najveća stepska oblast u Evropi – HORTOBAĐ. Reka Dunav prolazi kroz središte Mađarske te je vizuelno deli na dva dela, takođe i reke Tisa i Drava protiču kroz ovu zemlju. Najveći gradovi pored prestonice Budimpešte su: Debrecin, Segedin, Miškolc, Pečuj, Đer, Njiređhaza, Kečkemet, Sekešfehervar. U Budimpešti živi gotovo petina stanovištva Mađarske. Kao što je i rečeno Mađarska se nalazi u središnjem delu Panonske nizije, pa je izrazito ravničarska zemlja, što pogoduje razvoju svih vidova saobraćaja. Mađarska ima razvijen drumski, železnički i vazdušni saobraćaj. Budimpešta je do te mere značajan čvor u državnoj saobraćajnoj mreži da se kaže da ,,svi putevi vode do Budimpešte“. Pored ukupne dužine od 7.606 km železničke mreže, Mađarska se može pohvaliti i svojim metro sistemom u Budimpešti koji se smatra jednim od najstarijih u svetu. Pored razvijene železničke mreže, Mađarska se može pohvaliti i sa 45 zvanično upisanih aerodroma od kojih je 5 od međunarodnog značaja i sa 188.490 km drumskih puteva. Budimpešta je povezana auto-putevima sa gotovo svim prestonicama susednih zemalja, što joj pruža veliki turistički potencijal. U Mađarskoj gotovo 85% populacije čine sami Mađari, dok se u veoma malom procentu mogu naći i Romi, Slovaci, Rumuni, Hrvati i Srbi sa svega 0,1%. Što se tiče rasprostranjenosti Mađara u drugim zemljama najznačajni broji ih je u Slovačkoj, Rumuniji (u Transilvaniji) i u Srbiji (u Vojvodini).

Leave a Reply

Your email address will not be published.