Mileševa – Kamena Gora

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak u 09:00 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.

Dolazak u manastir Mileševa, obilazak manastirske riznice (izložene su crkvene i umetničke starine, knjige i brojne rukotvorine i arheološke iskopine). Nastavak puta do kanjona reke Mileševke (posmatranje srednjovekovnog grada Mileševac). Nastavak puta do Kamene Gore – vazdušne banje, jedna od najlepših planina u Srbiji, pauza za ručak ili kafu u obližnjem restoranu. Obilazak Kamene Gore i čuvenog Svetog bora starog preko 400 godina.

Povratak na Zlatibor oko 17 časova.

[Gallery not found]

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz minibusom/autobusom visoke turističke klase(klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji
 • Obilaske po programu
 • Usluge turističkog vodiča
 • Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove

POPUSTI:

 • Deca do 12 godina ostvaruju popust 30%

PLAĆANJE:

 • Gotovinski, prilikom rezervacije uplata 100 %

NAPOMENA:

 • Minimalan broj putnika za realizaciju izleta je 5 za kombi, 15 za minibus i 35 putnika za autobus.
 • Krajnji rok za otkazivanje izleta je dan pre polaska.

OPŠTI USLOVI:

 • Program je rađen na bazi minimum 15 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 1 dan pre početka
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na monetarnom tržištu.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
 • Organizator zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti.
 • Uz ovaj progarm važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Monix d.o.o. Beograd.

Pogledajte kompletnu ponudu izleta: http://monix.rs/izleti-i-ekskurzije/

Istorija manastira Mileševa je vezana i za bratstvo nekadašnjih srpskih vitezova, koji su se nazivali ” Čuvari koplja Svetog Đorđa “.  Ovo bratstvo je postojalo u srednjevekovnoj Srbiji, a njegovi pripadnici – vitezovi su bili poznati kao zaštitnici Nemanjića. No, malo je poznat podatak kako je manastir Mileševa podignut baš na toj lokaciji. Naime, postoji predanje da su vitezovi koji su pripadali ovom redu čuvali i Plaštanicu Isusa Hrista. U doba Krstaških ratova, vitezovi iz redova Templara, znajući za ovaj podatak dolaze do trojice srpskih vitezova koji su u maloj crkvi na Crnoj steni čuvali ovu relikviju, želeći da je otmu. Predanje dalje govori da je oko sto Templara udarilo na samo trojicu vitezova reda ” Čuvari koplja Svetog Đorđa “, koji su se do poslednjeg atoma snage borili protiv brojčano jačeg neprijatelja. Nakon što je i poslednji srpski vitez izgubio život, svi su pomislili da su Templari odneli ” pobedu “, no dogodilo se čudo : ukazao se Beli Anđeo Gavrilo koji je pokazivao prstom na Plaštanicu, koja je nestajala u steni.

Kako navodi istorija manastira 1227. godine je upravo na mestu ovog neobičnog događaja srpski kralj Vladislav, iz dinastije Nemanjić podigao svoju zadužbinu u kojoj je i sahranjen nešto kasnije. Koliko je poznato, kralj Vladislav je podigao glavnu  crkvu manastira Mileševa kao svoju grobnu crkvu i posvetio je Svetom Vaznesenju Gospodnjem.

Kralj Vladislav se trudio i uspeo u tome, zajedno sa arhiepiskopom Arsenijem, da prenese mošti Svetog Save iz bugarskog grada Trnova, 1236. godine. Uspeo je najpre zahvaljući svojoj ženi, koja je bila bugarska princeza. Tom prilikom su mošti Svetog Save sahranjene u tek završenoj priprati manastirske crkve. Nažalost, želeći da slome srpski duh i veru, surovi turski vojnici uzimaju Svetiteljeve mošti iz manastira Mileševa i spaljuju ih na Vračarskom brdu u Beogradu. Prema jednom narodnom predanju, kada je zloglasni Sinan paša oteo mošti Svetog Save želeći da ih spali, spašena je jedino ruka Svetog Save koja se danas čuva u manstiru Svete Trojice, u Pljevljima.Ćivot u kome su se nalazile mošti Svetog Save je nedavno obnovljen i čuva se u manastiru Mileševa. Beli anđeo je deo kompozicije Mironosice na Hristovom grobu i spada u najpoznatije freske Srbije ali se ubraja i u velike domete evropskog slikarstva. Smatra se jednim od najlepših radova srpske i evropske umetnosti srednjeg veka. Na slici je prikazan sam Anđeo Gospodnji,obučen u beo hiton koji sedi na kamenu i mironosicama rukom pokazuje mesto Hristovog vaskrsnuća, odnosno njegov prazan grob. Freska je nastala u 13. veku kao rad nepoznatih autora Grka, školovanih u Carigradu, Nikeji i Solunu. U 16. veku preko freske je naslikana druga freska pa je Beli anđeo bio sakriven sve do 20. veka kada je ova crkva restaurirana i gornja slika uklonjena.Prvi satelitski prenos video signala 1962. između Evrope i Severne Amerike sadržao je sliku Belog anđela iz Mileševe među prvim kadrovima koji su predstavljali pozdrav Evropljana prema Amerikancima. Nešto kasnije, isti signal je bio poslat u svemir prema mogućim vanzemaljskim oblicima života. Beli anđeo je odabran i za ovu priliku jer je postao širom sveta prepoznat kao simbol svekolikog mira.

Srednjovekovni grad Mileševac koji se nalazi na izlazu iz kanjona Mileševke, u podnožju sela Hisardžik– predstavlja izuzetno očuvano i značajno prirodno područje, utočište za mnoge retke i stare vrste. U ranom srednjem veku bio je u sastavu srpske države, da bi posle 1373. godine, kada su posedi Nikole Altromanovića podeljeni između kneza Lazara i bosanskog bana Tvrtka, Mileševac došao u sastav bosanske države i zajedno sa manastirom Mileševa ušao u sastav poseda Sandalja Hranića. Zbog povoljnog geografskog položaja nakon pada pod tursku vlast 1465. godine postaje turska vojna baza.

Naziv Kamena Gora skovan je na osnovu pejzaža u kojem se mesto nalazi, a to je šuma na stenovitoj planini, odnosno “gora na kamenu”. Najstariji “drveni” stanovnik Kamene Gore, koji više od četiri stotine godina krasi vrh brda sa koga se pruža fascinantan pogled, je najstariji bor u Srbiji, koga su meštani prozvali Stari ili Sveti bor. Ovo neobično drvo nekada je predstavljalo mesto okupljanja, a u nedostatku crkve, i pričešćivanja i bogosluženja. Danas Sveti bor predstavlja čudo prirode koga vreme, a ni ljudi, nikada nisu oskrnavili. Sa visinom od 13 i krošnjom od čak 18 metara, Sveti bor simbolizuje veličinu, hrabrost i izdržljivost koja se retko sreće. Ali, nisu samo veličina, istrajnost i starost ono što karakterišu ovo čudnovato drvo. Jedna od njegovih specifičnosti, ogleda se i u korenu koji je jedna grana smrče odlučila da pusti baš u njegovom stablu. Uzrok ovog prirodnog fenomena do dana današnjeg je ostao nerazjašnjen. Legenda kaže da se unutar bora nalazi poruka koji su ostavili nekadašnji stanovnici Kamene Gore. U njoj su, prema verovanju, naveli razloge svog odlaska i zapečatili je voskom. Stari zapis vremenom je urastao u drvo, ostavivši tajnu zauvek skrivenom.

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Monix.D.o.o.

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.