Poljska

Poljska

Poljska je država koja se nalazi u srednjoj Evropi. U Poljskoj živi 38 miliona ljudi. što je stavlja na 8. mesto u Evropi po broju stanovnika.

Ime Poljska  potiče od plemena Poljana. Reč Poljani može da se protumači kao oni koji žive na poljima. Glavno zanimanje tog plemena bilo je zemljoradnja odakle verovatno i potiče naziv.

Poljska se sastoji iz 5 geografskih područja. Dužina granica iznosi 3511 km. Ima 70 vrhova sa preko 2000 m nadmorske visine i svi oni se nalaze u planinama Tatre. Najniža tačka Poljske je -2 m nadmorske visine kod Elblaga. Najduže reke su Visla (1047 km), reka Odra (854 km), Varta (808 km) i Bug (772 km).

Šume pokrivaju 29.2 % površina. Preko polovine teritorije se koristi za poljoprivredu, od čega najviše za ratarstvo. U Poljskoj žive neke životinje koje suz izumrele u ostatku Evrope kao što su: bizon, mrki medved, vukovi i risovi, dabrovi i dr. Klima je umrene i prelazi na kontinentlanu što se više ide na istok i jugoistok. Leta su umreno topla, sa prosečnim temperaturama od 16C do 19C, a zime su hladne sa drednjim temperaturama od 0C do -5C. Padavina ima tokom čitave godine, pri čemu su na istoku zime sušnije od leta.

Od Drugog svetskog rata, masovnog preseljenja stanovništva i pomeranja težišta poljske države na zapad, Poljska je gotovo sasvim katolička zemlja. Pre rata je u Poljskoj živela najveća evropska zajednica Jevreja sa oko 3,3 miliona pripadnika, od kojih je većina stradala u holokaustu, a malobrojni preživeli su većinom emigrirali u Izrael. Danas u Poljskoj živi oko 5.000 Jevreja.

Zanimljivosti o Poljskoj:

  • Poljski jezik je, posle ruskog, najmnogoljudniji jezik
  • Poljska je učestvovala u 45 ratova i svaki put je ona bila napadnuta
  • Ima najmanje gojaznosti među mladima u Evropi, samo 7%
  • Posle Drugog svetskog rata, 40 godina je u Poljskoj bilo zabranjeno učenje nemačkog jezika
  • Poljaci u brak stupaju najmlađi u odnosu na druge zemlje Evropske unije
  • U Poljskoj se nalazi jedina pustinja u Centralnoj Evropi (između Krakova i Čestohovije)
  • Posle Čeha, Poljaci su drugi najmnogoljudniji narod u Centralnoj Evropi

Leave a Reply

Your email address will not be published.