Potpećka pećina – Zlakusa

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak u 09:00 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.

Dolazak u selo Potpeć i obilazak Potpećke pećine u trajanju od 45 min. Obilazak etno parka Terzića avlije, obilazak sela Zlakuse (poznatog po grnčarskom zanatu, koloniji keramike i zemljanim loncima),  prisustvo času grnčarije poznatog majstora u trajanju od oko 15 min.

Nastavak puta do Užica i obilazak Narodnog muzeja i Jokanovića kuće (etnografski spomenik kulture). Panoramsko razgledanje grada i obilazak stare hidrocentrale na reci Đetinji.

Dolazak  na Zlatibor oko 18 časova. 

[Gallery not found]

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz minibusom/autobusom visoke turističke klase (klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji
 • Obilaske po programu
 • Usluge turističkog vodiča
 • Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove putnika
 • Ulaznicu za Potpećku pećinu 300,00 rsd za odrasle/200,00 rsd za decu
 • Ulaznicu u etno park ,,Terzića avlije” 150,00 rsd
 • Ulaznicu za Narodni muzej 120,00 rsd/100,00 rsd za decu

POPUSTI:

 • Deca do 12 godina ostvaruju popust 30% 

PLAĆANJE:

 • Gotovinski, prilikom rezervacije uplata 100 %. 

NAPOMENA:

 • Minimalan broj putnika za realizaciju izleta je, 15 za minibus i 35 putnika za autobus.
 • Krajnji rok za otkazivanje izleta je dan pre polaska.

OPŠTI USLOVI:

 • Program je rađen na bazi minimum 15 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 1 dan pre početka.
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na monetarnom tržištu.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Monix d.o.o. Beograd

Pogledajte kompletnu ponudu izleta: http://monix.rs/izleti-i-ekskurzije/

Potpećka pećina, bila je naseljena još u vreme neolita, a stvorile su je vode reka ponornica. Njeni ornamenti spadaju među retke u kraškim pećinama. Ovo remek delo reka ponornica nalazi se u selu Potpeće nadomak Užica, sa desne strane Zapadne Morave, blizu magistralnog puta, ali ipak daleko od znatiželjnih pogleda. Jedna je od sedam pećina u Srbiji koje su uređene za turiste. Ulaz, jedan od najvećih pećinskih ulaza na Balkanu, visok je više od 50 metara, širok 12 metara pri dnu i 22 metra pri vrhu, i spada u čuda prirode.

Ako verujete da potkovica donosi sreću, Potpećka pećina, spomenik prirode i najznačajniji speleološki lokalitet u zapadnoj Srbiji, predstavljaće vam posebno uživanje i to upravo zato što je ulaz u ovu pećinu baš u obliku potkovice.

U pećini se nalazi 555 metara uređenih staza, do kojih se može doći spuštanjem niz 700 stepenika. Interesantno je da ova pećina nema svoje pravo ime, a njen naziv “Potpećka”, navodno potiče od sela pokraj koga prolazi koje je, opet, dobilo naziv po pećini – “selo pod pećinom”.

Potpećka pećina spada u tzv. izvorske, jer su je sagradile vode reka ponornica koje poniru u Drežničkoj kotlini i posle podzemnog toka izbijaju iz pećine ili iz vrela ispred pećine, gradeći dva kilometra dugu pećinsku reku Petnicu. Pećina ima dva sprata kanala: stariji, nazvan Gornja pećina, i mlađi – Donja pećina. Postoje dokazi da je Potpećka pećina bila naseljena ljudima u vreme neolita, a u njoj su pronađeni arheološki ostaci keramike, obrađeni jelenski rogovi, kameno oruđe i oružje. Iskopani su i urezani krstovi prekriveni kalcitom koji se stvara veoma sporo pa se smatra da su se Srbi skrivali u njoj za vreme turske vladavine. Tome u prilog idu i pronađene ljudske kosti. Potpećka pećina, u kojoj srednja godišnja temperatura iznosi oko 9 stepeni, obiluje stalaktitima i stalagmitima za koje stručnjaci kažu da spadaju među retke u kraškim pećinama. Ovi, milenijumima vajani pećinski ukrasi, nose nazive: “Kalem”, “Oktopod”, „Palma“, „Snežana i sedam patuljaka“, dok je jedna dvorana nazvana „Jovan Cvijić i speleolozi“.

Takođe, bela stalagmitska providna draperija je nazvana „Nevestinski veo“, stub visok 3,5 metra dobio je ime “Don Kihot“, dok se u pećini nalaze i „Sala makarona“, „Zmajeva dvorana“; „Prolaz slepih miševa“…

Zlakusa, prestonica grnčarskog zanata na Balkanu i prvo ekološki čisto turističko selo u Srbiji. Nekada selo siromašnih grnčara a danas prestonica ovog «srpskog Ceptera» i sinonim za seoski turizam kada je Srbija i pitanju. Zlakusa je poznata kao selo grnčara, jer se veliki broj domaćinstava bavi ovim starim zanatom, ne dozvoljavajući da ode u zaborav. I ne samo kupiti, već i videti na licu mesta kako se posude prave, tj. «grade» od gline pomešane sa vezivnim materijalom od mlevenog kalcita. Ovo selo privlači čistim vazduhom, očuvanom prirodom, šumama sa dobrim prinosima ukusnih pečuraka, livadama punim jagodica i lekovitog bilja, sa petnaestak ribnjaka sa pastrmkama duž rečice Petnice. Ovde se može uživati šetajući markiranom kružnom stazom oko Zlakuse, koja kreće od Etno parka «Terzića avlije», a spaja ribnjake, stare vodenice i par prelepih vodopada na Petnici i Potpećku pećinu, kroz predivne pejzaže, proplanke, šume i livade spušta sa druge strane sela na početnu tačku.

Etno park Terzića avlija, kao seosko turističko domaćinstvo, predstavlja jednu vrstu muzeja na otvorenom i zatvorenom.

Datira sa početka 20. veka, kao tipično seosko domaćinstvo iz okoline Užica, sa starim kućama i okućnicom kao što su salaš, šupa, mlekar, bunar, kačara…

Narodni muzej Užice predstavlja poseban spomenički kompleks koji je od svog osnivanja smešten u dve zgrade izgrađene pred Drugi Svetski Rat za potrebe Narodne banke. Muzej je formiran 1946. godine, a delatnost se zasnivala na prikupljanju i proučavanju materijala značajnog za kulturnu i političku istoriju Grada i okoline. Posetiocima su na raspolaganju dve stalne muzejske postavke i Legat slikara Mihaila Milovanovića, a povremeno i zanimljive tematske izložbe. Postavka Muzeja ustanka 1941. obuhvata period od martovskih događaja 1941. u Jugoslaviji do pada Užičke republike. Stalna muzejska postavka Užice – nastanak i razvoj, tretira period od praistorije do savremenog doba. Legat slikara Mihaila Milovanovića, prvog užičkog akademskog slikara, sadrži 15 slika (ulje na platnu), fotografije, dokumenta, odlikovanja i delove kućnog nameštaja iz zaostavštine porodice Milovanović.

Jokanovića kuća je pripadala jednoj od najbogatijih trgovačkih porodica Užica u drugoj polovini 19. veka – porodici Jokanović. Poznata je i pod imenom “Pecara” (Jokanovići su trgovali, između ostalog, vinom i rakijom i držali nekoliko mehana u Užicu).

Kuća je jedna od retkih sačuvanih reprezentativnih kuća 19. veka, ne samo u Užicu, već i široj okolini. Zbog naglašenih etnografskih karakteristika, objekat je proglašen za kulturno dobro – spomenik kulture. U njoj je predstavljena muzejska izložba ambijentalnog karaktera na temu: “Gradska kuća u Užicu u 19. i početkom 20. veka”. Postavkom je prikazana potpuna transformacija Užica od orijentalne varoši “šehera” u srpsku varoš.

Hidroelektrana „Pod gradom“ na reci Đetinji nalazi se ispod užičkog Starog grada, a napravljena je 1900.godine i jedan je od simbola grada Užica. To je prva električna centrala podignuta po Teslinim principima polifaznih struja u Evropi i druga u svetu, svega pet godina posle podizanja iste takve na reci Nijagari u Americi.

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Monix.D.o.o.

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.