Predstavnik turističke agencije na destinacijama Grčka i Zlatibor

Neophodno je da zainteresovani kandidati ispunjavaju sledeće uslove:

  • Više ili visoko obrazovanje turističkog smera
  • Pozanavanje stranog jezika
  • Radno iskustvo u oblasti turizma minimum godinu dana

 

Molimo zainteresovane kandidate, koji ispunjavaju uslove, da pošalju CV sa fotografijom elektronskim putem na e-mail: office@monix.rs do 25.02.2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.