Rumunija

Rumunija

Rumunija je država u jugoistočnoj, delimično u srednjoj Evropi. na istoku izlazi na Crno more, a graniči se na jugu sa Bugarskom, na jugozapadu sa Srbijom, na severozapadu Sa Madjarskom, na severu sa Ukrajnom i na severoistoku sa Moldavijom. Površina Rumunije iznosi 238.391 kilometara kvadratnih. Po površini ona je 78. država u svetu, dok je u Evropi 12. zemlja po površini. Prema popisu iz 2011. godine Rumunija je imala 19.599.506 stanovnika. Glavni i najveći grad Rumunije je Bukurešt, a ostali veći gradovi su Brašov, Temišvar, Kluž-Napoka, Konstanca, Krajova i Jaši. Rumunija je člani ca NATO saveza i Evropske unije. Ime Rumunija dolazi od imena grada Rima ili od imena Istočnog rimskog carstva i ukazuje na ovu teritoriju kao rimsku koloniju. U kasnoj antici, na latinskom se Carstvo zvalo Romania. Nakon raspada Sovjetskog Bloka u periodu od 1989 – 1991, Rumunija je ostala sa zastarelom industrijom i industrijskim i proizvodnim kapacitetima koji uopšte ne odgovaraju uslovima i potrebama zemlje. Rumunska nestabilna ekonomska situacija se ipak menja u makroekonomski stabilnu, sa velikim privrednim rastom i sve manjom nezaposlenošću. Rumunija je postigla sporazum sa MMF-om u avgustu 2004. O kreditu od 547 miliona dolara, ali dobijanje druge tranše je odgođeno za oktobar jer postoje neslaganja u budžetskim rashodom zemlje. Nezaposlenost u Rumuniji je u 2004. pala na 6,2% što je dosta malo u odnosu na neke zemlje zapadne Evrope. Rumunija ima jako razvijenu rečnu, putnu, avio infrastrukturu. u zemlji postoji 61 zvanično upisan aerodrom, ali samo je 7 od njih uvršteno na listu međunarodnih aerodroma.

Leave a Reply

Your email address will not be published.