Slovačka

Slovačka

 

Slovačka ili zvanično Slovačka Republika, kontinentalna je država u centralnoj Evropi, koja se u geopolitičkom okviru svrstava u zemlje istočne Evrope. Graniči se sa Austrijom i Češkom na zapadu, sa Poljskom na severu, Ukrajnom na istoku i Mađarskom na jugu. Glavni i najveći grad je Bratislava, a slede je košice. Od 2004. godine punopravna je članica Evropske unije. Službeni jezik je slovački koji pripada slovenskoj jezičkoj grupi. Slovenska plemena su se doselila na teritoriju današnje Slovačke tokom 5. i 6. veka. Tokom istorije teritorija današnje Slovačke je bila u sastavu mnogih država, od Samovog carstva iz 7. veka koje je predstavljalo prvu organizovanu slovensku državnu zajednicu pa sve do Čehoslovačke u 20. veku. Kao nezavisna i marionetska državna tvorevina Slovačka je egzistirala od 1939. do 1944. godine pod patronatom nacističke Nemačke. Slovačka je visokorazvijena privredna zemlja sa izrazito vosokom stopom raasta. Od 1. januara 2009. Slovačka je članica Evrozone i koristi „evro“ kao svoju valutu. Slovačka je članica i NATO pakta. Slovačka po poslednjem popisu rađenom 2001. godine ima 5.379.455 stanovnika od koji su Slovenci 4.614.854 ili 85,8 %, drugi po brojnosti su Mađari sa 520.528 pripadnika ili 9,7 %, slede Romi sa oko 90 hiljada i  Česi sa oko 45 hiljada. Takođe još žive i manjine poput Rsuina, ukrajinaca, nemaca, Poljaka, Moravaca, Rusa, Bugara, Hrvata, Jevreja i oko 450 Srba. Za razliku od komšija Čeha, Slovačka je prilično verska država. Slovački ustav garantuje slobodu veroispovesti. Većina slovačkih građana oko 70% su Katolici, druga po veličini grupa protestanti, ali ima i jedan jako mali broj stanovnika Pravoslavne veroispovesti. Politička uređenost je slična kao i u Srbiji predsednički mandat ttraje 5 godina, najveću izvršu vlast ima premijer (predsednik Vlade) koji je obično vođa najbronije stranke. Slovačka je pretežno planinska zemlja, sa Karpatskim planinama koje se prostiru preko severnih i središnjih delova zemlje. Nizije su u Slovačkoj uglavnom koncentrisane u južnim i jugozapadnim delovima zemlje, tačnije u dolini dunava. Među planinama se posebnoističu Tatre, koje su poznati skijaški centar, ali njihova jezera i kamenite doline privlače posetioce tokom cele godine. U Slovačkoj postoji devet nacionalnih parkova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.