Trst

Trst

Trst je važan grad u severnoj Italiji kao i luka na obali Jadrana sa 208.815 stankovnika i nalazi se gotovo na samoj granici sa Slovenijom.  Grad je središte istoimenog okruga Trst i pokrajine Friuli-Venecija Đulija. Smatra se da je ime grada nastalo po slovenskoj reči ,,Trstika“ to jest trska, koje ima u izobilju na morskoj obali. Trst je danas jedini grad u Italiji na istočnoj obali Jadrana, veoma blizu Slovenije i Hrvatske. Grad je neka vrsta „italijanske ispostave“ za Jugoistočnu Evropu. U Trstu i danas postoji značajna slovenačka nacionalna manjina, a u gradu postoje živi tragovi ostalih južnoslovenskih naroda Srba i Hrvata. U Trstu je živela jedna impresivna ,,kolonija“ ponosnih Srba trgovaca, oficira, plemića i građana koji su odrigrali svoju ulogu tokom srpske istorije. Mahom su to bili doseljenici iz Boke i Bosne i Hercegovine. Naši ljudi u Trstu su se bavili uvozom i izvozom raličite vrste robe i na taj način sticali vredne kuće i imanja, razvijali trgovinu i posedovali brodove. Od prestonice Rima grad je udaljen 670 km, a od prvog većeg grada, slovenačke Ljubljane svega 95 kilometara. Klima u Trstu je izmenjeno sredozemna klima sa značajnim uticajima sa kontinentalnog Severa. Stoga su zime oštrije, a leta blaža nego u drugim delovima Italije. Ovaj sudar klima očitava se i u veoma jakim vetrovima poznatijim kao bure. Arhitektura grada je veoma raznolika jer se mogu naći građevine: neoklasicizma, secesije, električni i barokni stil. Trst se veže za velike kupovine ljudi iz Srbije i okolnih zemalja (svi se sećaju ili su čuli priču za čuvene teksa farmerke iz Trsta). Kroz Trst protiče kanal Grande, a druge karakteristike grada su most i nekadašnja pijaca Ponte Rosso koja se nalazila pored mosta, crkva Svetog Spiridona, Trg Ujedinjenja Italije… Za Trst se i danas vezuju velike kupovine po povoljnim cenama, jer se u blizini Trsta nalazi jedan od najvećih outlet centara Palmanova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.