Uvac – rezervat prirode

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak u 09:00 časova sa Autobuske stanice Zlatibor.

Dolazak na Uvačko jezero i vožnja brodom u trajanju od 1 h sa posetom Ledenoj pećini. Dolazak na jezero i ukrcavanje na katamaran. Splavarenje Uvačkim jezerom u trajanju od 4 h. Penjanje na vidikovac sa spektakularnim pogledom na Uvačke meandre. Obilazak Specijalnog rezervata Uvac sa razgledanjem staništa Beloglavog supa. Nastavak putovanja do sela Štitkovo. Poseta manastira Dubnica u selu Božetići.

Dolazak na Zlatibor oko 19:00 časova.  

[Gallery not found]

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Prevoz minibusom/autobusom visoke turističke klase(klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji
 • Obilaske po programu
 • Usluge turističkog vodiča
 • Vožnju katamaranom
 • Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Ulaznicu u SR Uvac 100,00 RSD
 • Ulaznicu za Ledenu pećinu 150,00 RSD
 • Individualne troškove

POPUSTI:

 • Deca do 12 godina ostvaruju popust 30% 

PLAĆANJE:

 • Gotovinski, prilikom rezervacije uplata 100 %. 

NAPOMENA:

 • Minimalan broj putnika za realizaciju izleta je 15 za minibus i 35 putnika za autobus.
 • Krajnji rok za otkazivanje izleta je dan pre polaska.

OPŠTI USLOVI:

 • Program je rađen na bazi minimum 15 putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika rok za otkaz putovanja je 1 dan pre početka
 • Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na monetarnom tržištu.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
 • Organizator zadržava pravo promene pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti.
 • Uz ovaj progarm važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Monix d.o.o. Beograd.

Pogledajte kompletnu ponudu izleta: http://monix.rs/izleti-i-ekskurzije/

Specijalni rezervat prirode Uvac nalazi se na teritorijama opština Nova Varoš i Sjenica i zauzima površinu od 7543 hektara. Najniža tačka rezervata je na 760, a najviša na 1322 metra nadmorske visine. Osim reke i njenih meandara rezervat obuhvata i tri veštačka akumulaciona jezera: Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko. Ova jezera nastala su kao posledica izgradnje brana neophodnih za funkcionisanje hidroelektrana Uvac i Kokin brod što je dovelo do potapanja doline Uvca i nastanka ovih jezera.

Nepristupačan kanjon reke bio je idealna prirodna brana koja je dovela do toga da su oko Uvca izgrađeni brojni manastiri od velikog značaja za identitet ljudi iz ovih krajeva. Najpoznati su manastir Uvac i manastir Dubrava. Nekada se ovde nalazio i čuveni manastir Janja, opevan u narodnoj epskoj pesmi „Miloš u Latinima“. Njega više nema, iako je reč o jednoj od najznačajnijih nemanjićkih građevina. Smatra se da se na njegovom mestu danas nalazi manastir Uvac.

Status „specijalnog prirodnog rezervata“ teritorija oko reke Uvac dobila je zahvaljujući jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama koje se ovde mogu sresti. Najznačajniji je Beloglavi sup, jedna od 140 vrsta ptica koje nastanjuju oblast rezervata i zaštitni znak uvačke doline.

Beloglavi sup je posebna vrsta orla lešinara koja je pre dvadesetak godina bila pred izumiranjem na teritoriji Srbije. Fond za zaštitu ptica „Beloglavi sup“ omogućio je stvaranje hranilišta na koja se iznosi uginula stoka i time omogućava opstanak i povećanje broja jedinki ove jedinstvene ptice kojih sada ima oko 300. Često se vidi kako krstare nebom u okolini Uvačkog jezera i meandara. Za ovo nije potrebna nikakva posebna sreća niti traganje – ukoliko provedete nekoliko sati u kanjonu Uvca, gotovo je neizbežno da vidite beloglavog supa

Osim Beloglavog supa, u klisuri reke Uvac može se sresti i suri orao, takođe retka i ugrožena grabljivica, kao i planinski puzgavac, buljina i vodomar. U pećinama se beleži veliki broj slepih miševa, a kuriozitet je i veliki broj vidri, vrste sisara koja se nalazi na Evropskoj crvenoj listi. Klisura je okružena šumama omorike i breze, a na bujnim livadama može se naći oko 50 vrsta lekovitih biljaka.

Kanjon reke Uvac se nalazi  u severnom delu Pešterske visoravni, između Sjenice i Nove Varoši, između planina Javor i Zlatar.

Ovaj kanjon je poznat  po svojim uklještenim meandrima, koje je reka usekla u krečnjačku stenu. Meandri Uvca postoje na tri mesta u kanjonu, a najatraktivniji se nalaze uzvodno od ušća reke Veljušnice, u oblasti po imenu Lopiža. Sa obe strane kanjona postoji nekoliko vidikovaca odakle se pruža neverovatan pogled. Okolina kanjona je uglavnom kamenita i obrasla niskom travom, sa povremenim pašnjacima i šumarcima. Na desnoj obali nalazi se nekoliko manjih sela raštrkanog tipa u neposrednoj blizini meandara, kao i brdo Molitva, jedan od najlepših  vidikovaca. Drugi vidikovac nalazi se u blizini Devojačke stene, visoke stenovite formacije o kojoj postoji legenda da se sa nje jedna devojka bacila zbog nesrećne ljubavi..

U kanjonu Uvac  pećine su posebna priča – ispod strmih krečnjačkih litica kanjona Uvca, nalazi se ulaz u jednu od najatraktivnijih pećina Srbije.

Ledena pećina, duga oko 2500 m, dugo je bila poznata, ali niko nije pretpostavljao da sa Ušačkom pećinom koja se prostire paralelno na rastojanju od oko 100 m, čini jedinstven pećinski sistem, koji je sa dužinom od 6185 m najduži u Srbiji. Pećina ima sve elemente podzemnog dvorca: dvorane, pećinske ukrase, visoke stubove, okamenjene draperije. Ušački pećinski sistem obuhvata preko 6 kilometara pećina, od čega je manji deo dostupan za klasične turističke obilaske. Ušačka pećina ima dva ulaza a Ledena jedan. Pećinski prolazi su skoro paralelni jedan drugom, a međusobno su i povezani u određenim tačkama. Pećina nije uređena za turističke posete, pa je njen obilazak moguć samo sa vodičima rezervata „Uvac“ uz baterijske lampe i predstavlja nezaboravan doživljaj. S obzirom da se do nje može doći isključivo čamcem, poseta predstavlja pravu avanturu. Do ulaza, praktično od čamca jedinim prevoznim sredstvom kojim se i može prići pećini, vode strme metalne stepenice. Za ulazak je neophodno prisustvo čuvarske službe ili rendžera prirodnog rezervata koji jedini imaju ključ za otvaranje vrata čudesnog okamenjenog pećinskog sveta. U pećini nema stalnog veštačkog osvetljenja, pa su sve vreme potrebne  baterijske lampame za osvetljavanje  puta i posmatranje impresivnih  pećinskih ukrasa – stalaktita i stalagmita, stubova, iglica i čitave pećinske zavese ili okamenjene draperije. Unutra je uređena i kamenjem oivičena turistička staza sa nekoliko mostića preko vodenih prepreka ukupne dužine oko 600m i koja se završava u velikoj pećinskoj dvorani. Povratak je istim putem pa se sva lepota podzemnog sveta može sageldati i iz druge vizure.

Manastir Dubnica pripada Eparhiji mileševskoj Srpske pravoslavne crkve. Manastir Dubnica se nalazi u selu Božetići na obroncima planine Javor, samo nekoliko kilometara od sjenickog jezera.Dubnicu dovode u vezu sa prastarim zadužbinama Nemanjića. Taj su manastir, kažu, kasnije obnavljali Raškovići, jer su i oni od loze Nemanjića. Arsenije Čarnojević je, tumače pripovedači i hroničari, poslednju zimu pred Veliku Seobu proveo u Dubnici bezbedan i siguran do proleća 1690. godine, kada je sa narodom i sveštenstvom prešao Savu i Dunav. Sa njima se selio i veliki broj žitelja Starog Vlaha i Polimlja, na čelu sa kneževima Raškovićima. Turci su zato manastir spalili do temelja. Manastir Dubnica je u tami vekova bio neugasivo kandilo između Javora i Uvca, tapija nemanjićke zemlje. Narod se u turskom ropstvu okupljao u potaji oko manastira, krišom krštavao i venčavao. Gorele su sveće za žive i mrtve, prizivan Bog da vrati žive sa ratišta, da izagna osvajača, da podari novorođenče, da oprosti grehe.

Etno Selo Štitkovo je smešteno u uskoj dolini štitastog oblika, koju stvara reka Tisovica i njen izvor Vrelo koje je sa tri strane okruženo brdima. U centru sela je crkva Svete Trojice, iz 1867. godine. S leve strane crkve, nalazi se škola sagrađena 1887. godine. Selo je interesantno i po tome što su u njemu stolovali čuveni knezovi Raškovići. Sve sačuvane kuće , po čemu je Štitkovo najpoznatije, tipično su starovlaške i potiču s kraja 19. veka, o čemu svedoči i upisana godina gradnje na kućama. Najstarija kuća je u centru sela i građena je 1882. god. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva je ovu jedinstvenu etno oazu stavio pod zaštitu.

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs
 • ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Monix.D.o.o.

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.