Žene u antičkoj Grčkoj

U antičkoj Grčkoj čovek je verovao u dve stvari vezano za lepotu-da je njegova lepota blagoslov (dar bogova) i da njegova savšena spoljašnjost treba da odrazi savršenu unutrašnjost.

Lepota je oduvek bila veoma važan faktor pa i u antičko doba. Za Grke stanje tela bilo je odraz stanja duha u čoveku. Imali su čak i reč kaloskagathos koja je znači izgledati dobro i biti dobar čovek.  Prilično su vodili računa o svom fizičkom izgledu. Slobodne dane provodili su i do 8 sati vežbajući.

Odnos muškaraca i zena nije bio ravnopravan nikada, a teško da će upotpunosti ikada i biti. U antičkoj Grčkoj lep muškarac je smatran dobrim, dok je lepa žena smatrana lošom ili čak zlom. Tako su lepe i zgodne žene imale problem zbog svog izgleda.

Imale su inferioran položaj u odnosu na muškarce. Na njih se pre svega posmatralo kao na “bića koja produžavaju vrstu”. Ni u jednom od grčkih polisa žene nisu imale politička prava i nisu smatrane građanima. Nisu pronađeni antički spisi ili dnevnici koje su napisale grčke žene. Nema ništa što bi pomoglo naučnicima ili studentima da odrede šta su tipične žene u antičkoj Grčkoj osećale o životu. Nije poznato šta su bile njihove nade i snovi, ili šta su žene mislile o politici, brojnim ratovima ili filozofskim pokretima koji su se začinjali. Ne može se pročitati ništa o njihovom mišljenu o ropstvu, deci, braku ili domaćim aktivnostima.

Žena u antičkoj Atini

Položaj žene nije bio jednak u svim polisama stare Helade. Atina ženama nije pružala ni približno onoliko prava koliko su posedovali muškarci. Njihov položaj je bio gori od položaja Spartanki. Atinjanke nisu imale pravo učešća u javnom životu niti pravo glasa. Žene su vreme uglavnom provodile u kućama gde su vaspitavale decu i vodile pokućstvo. U svet su izlazile samo hetere koje su pružale posebna zadovoljstav muškarcima. I pored takvog stava neke žene su uspele da se izbore za pravo da znače više od “bića koja rađaju”. Poznato je da je Pitagora u svoju školu primao žene koje su bile ravnopravne sa muškarcima. Atinjanke su se udavale sa 18 godina. U slučaju smrti supružnika, žena se po običaju udavala za njegovog najboljeg prijatelja. Takođe, nije imala pravo nasleđivanja imovine umrlog supruga.

Žena u antičkoj Sparti

Spartanke su imale daleko bolji položaj od žena u demokratskoj Atini. Ksenofont navodi da su Spartanci verovali kako žena mora ostati snažna kako bi rodila zdravo potomstvo. Na žene se posmatralo kao na bića koja rađaju i produžavaju vrstu. Sve dok nije rodila prvo dete, žena nije smatrana za člana porodice. Žensko dete bi ostajalo uz majku, a muško bi se odvajalo u pubertetu. Žena u Sparti je imala pravo da se obrazuje. Međutim, ni Spartanka, kao ni žene ostalih polisa nisu imale pravo učešća u javnom životu niti su imale pravo glasa. Za idealnu ženu u Grčkoj smatrala se ona koja ne čuje i koja što manje vidi. Život obične žene uglavnom je bio vezan za kuću, a sastojao se u vaspitanju žesnke dece i vođenju kućnih poslova. U Sparti su udovice smatrane ravnim muškarcima i imale su puno pravo nasleđivanja. Zbog toga su u vreme Kleomena i Agisa, najveći deo zemljišta držale žene.

Religija

Grča mitologija prepuna je boginja. Među 12 olimpijskih božanstava nalazi se čak 6 boginja. To su:

  • Hera-zaštitinica braka i udatih žena, Zevsova supruga
  • Artemida-boginja lova, životinja i zaštitinica divljači
  • Atina-boginja mudrosti, civilizacije i zanata
  • Afrodita-boginja lepote i plodnosti
  • Demetra-boginja žita, zemljišta, plodnosti, čuvar braka
  • Hestija-boginja ognjišta

Stari Grci su poštovali i niža ženska božanstva, Nimfe, koje su bile duhovi prirode i devet Muza, boginje umetnosti, muzike i nauke.

Ostale poznate žene iz grčke mitologije su i Pandora, Medeja, Gea, Hemera, Nikita, Metida, Helena Trojanska.

Simbol ženske lepote u Staroj Grčkoj bila je Jelena, supruga spartanskog kralja Menelaja. Neki izvori navode da je ona bila čuvena zbog uticaja koji je imala na muškarce, ne izričito zbog lepote. Izvori kažu da je Jelena isticala oči kalajem, da je bila prirodno rumena od sunca, a da joj je kosa bila obrijana sa strane, osim konjskog repa pozadi koji je bio nalik na zmiju. Njene grudi su bile otkrivene ili prekrivene providnom, tankom tkaninom.

U antičkoj Grčkoj lepota je smatrana odrazom unutrašnjeg stanja. Po broju ogledala koji su nađeni u raznim gorbnicama, može se videti, ne samo da su verovali u život posle smrti, već i u lepotu.

Kompletnu ponudu apartmanskog smestaja za leto 2022. u Grčkoj pogledajte na web adresi: https://monix.rs/grcka-apartmani/

Stavros apartmani

Leave a Reply

Your email address will not be published.