Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Sirogojnu

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Sirogojnu

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla

Crkva svetih apsotola Petra i Pavla u Sirogojnu se nalazi u opštini Čajetina i pripada Eparhiji žičkoj Srpske pravoslavne crkve. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Crkva Svetih apsostola Petra i Pavla Sirogojno

Crkva je podignuta još 1764. godine. Podigao ju je protojerej Georgije Cmiljanić, rodonačelnik čuvene loze Smiljanić, koji je rodom iz Ljubiša. Pored crkve nalazi se seosko groblje. Iste godine,  nastao je ikonostas, delo Simeona Lazovića i to je njegov prvi poznati i potpisani rad. Najstariji izvor koji određuje istoriju crkve u Sirogojnu je natpis ,,Nedremano oko” na ikonostasu u crkvi. Natpis se sastoji iz dva dela i sadrrži podatke o nastanku crkve i o ktitoru. Ktitor crkve protojerej Georgije Smiljanić sahranjen je na groblju u Ljubišu gde se i danas nalazi njegov nadgrobni spomenik.

Crkva Svetih apsostola Petra i Pavla Sirogojno

U početku crkva je bila skromna, zidana lomljenim kamenom, krečena u belo, kako spolja tako i iznutra. Jedini ukras na fasadama bili su uzani prozorski otvori i friz slepih arkadica pod krovnim vencem. Strme drvene stepenice vodile su iz prizemlja u prostor nad drvenom tavanicom trema, osvetljen oskudnom svetlošću koja je dopirala iz naosa. Jugozapadno u porti nalazila se ,,džera”, amlo drveni objekat građen borovim talpama sa jednom prostorijom i dubokim tremom, sa malim prozorima i velikim kapcima, pokriven šindrom koji je služio za smeštaj sveštenika.

Danas crkva Svetih apostola Petra i Pavla je jednobrodna građevina, bez kupole sa oltarskom apsidom. Oltarski prostor je osvetljen jednim prozorskim otvorom. Na zapadnoj strani, umesto drvenog trema, u 19. veku je prizidan masivni zvonik. Crkva je pokrivena dvovodnim krovom, blagog nagiba, karakterističnim za planinske uslove.

Glavno obeležje i vrednost crkve čine ikone na ikonostastu koje su delo Simeona Lazovića.

Ono što je karakteristično za crkvu je da je običaj da vernici tokom službe drže u rukama veći broj sveća dozvoljavajući da vosak slobodno kaplje po crkvenom podu. Pre radova 1990. godine drveni pod je bio potpuno prekriven debelim slojem voska.

Crkva Svetih apsostola Petra i Pavla Sirogojno

 

IZLETI SA ZLATIBORA
IZLET SIROGOJNO
IZLET STOPICA PECINA
IZLET GOSTILJSKI VODOPADI
IZLET EL PASO CITY ZLATIBOR

 

Kompletnu ponudu izleta sa Zlatibora možete pogledati na našem sajtu: http://visit-zlatibor.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.