Grčka u Prvom svetskom ratu

Grčka u Prvom svetskom ratu

Na početku samog rata Grčka je proglasila neutralnost. Prema srpko-grčkom ugovoru iz 1913. godine, Grčka se obavezala da se priključi Srbiji kada Srbija 1915. godine napadne Bugarsku.

Čim je Bugarska objavila mobilizaciju, objavio ju je i Venizelos, 23. septembra 1915. godine, ali su ga krugovi oko dvora prisilili na ostavku. Grčka nije ušla u rat. Atanta je na grčkoj teritoriji oktobra 1915. godine osnovala Solunski front, a početkom juna sledeće godine blokirala je grčke obale i iznudila na demobilizaciju grčke vojske. 1917. godine u junu, Antanta je oborila grčku vladu u Atini, a Venizelos je preuzeo vlast. Grča ulazi u rat na strani Atante 29. juna 1917. godine. Posle završetka rata, Grča dobija egejsku obalu do Marice. Grča vojska je, po dozvoli Antante 15. maja 1918. godine okupirala Izmir u Anadoliji. To je dovelo do novog Grčko-turskog rata koji je trajao od 1919.-1922. godine. Londonskim ugovorom od 24. juna 1923. godine, Grča napušta Malu Aziju, a za granicu između Grčke i Turske određena je reka Marica.

Nakon poraza u Maloj Aziji, Grčka se suočila sa ekonomskim poteškoćama. U avgustu 1923. godine došlo je do opšteg štrajka u kome je učestvovalo preko 80.000 radnika. Na izborima iste godine većinu su odneli republikanci tako da je 1. maja 1924. godine Grčka proglašena republikom. Mere republikanske vlade poboljšale su stanje u zemlji. Vojnim udarom iz 1935. godine obnovljena je monarhija. Sledeće godine, koristeći se političkom krizom u koju je zapala zemlja general Metaksas izvršava 4. avgusta državni udat i zavodi ličnu diktaturu.

Grčka je nastojala da uspostavi prijateljske odnose sa susednim državama kada je spoljna politika u pitanju, pa je 1928. godine 23. septembra sklopila ugovor o prijateljstvu sa Italijom, a 27. marta 1929. godine i sa Jugoslavijom. Sa Turskom je 30. novembra 1930. godine zaključila sporazum o prijateljstvu, neutralnosti, sporazumevanju i arbitraži, a 1933. godine pakt o nenapadanju čime se odrekla pretenzija na Malu Aziju. Grčka je bila aktivan pobornik stvaranja Balkanskog pakta. Granica sa Bugarskom bila je zaštićena solidno utvrđenom Metaksaom linijom.

Grčka u Prvom svetskom ratu

Kompletnu ponudu apartmanskog smeštaja za leto 2022. u Grčkoj pogledajte na web adresi: https://monix.rs/grcka-apartmani/

Pogledajte kompletnu ponudu smeštaja i izleta na Zlatiboru na sajtu: http://visit-zlatibor.com/

Paralija leto 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.