Krakov

Krakov

Krakov je grad u Poljskoj u Vojvodstvu malopoljskom. Prema zvaničnim podacima iz 2017. u gradu je živelo 766.739 stanovnika. Oko 8 miliona ljudi živi u poluprečniku od 100 km od centra grada. Nalazi se na reci Visli u Malopoljskoj. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni međunarodni i regionalni putevi kao i železničke pruge. U blizini grada se nalazi i međunarodni aerodrom. Ime Krakova po legendi potiče od imena kneza Kraka. Verovatno ta reč potiče od Kelta, koji su naseljavali ove krajeve, što je dokazano preko arheoloških nalazišta i iz rimskih izvora. U Češkim legendama se takođe javlja junak Krak. Postoji i druga verzija po kojoj je Krakov dobio ime po Kriku, što označava osobu sa ptičijim imenom, to ime se često javljalo u Slovenskim kneževskim porodicama. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Svaki dan Krakov poseti izmedju tri i četiri miliona turista. u Krakovu se nalaze mnoge kulturne institucije od snačaja za celu Poljsku. Krakov je jedan od najznačajnijih evropskih turističkih centara sa vrednim atrakcijama iz raznih epoha. U krakovu se nalazi preko 6 hiljada atraktivnih objekata :

  • Vavelsko Uzvišenje, u tome: Katedrala na Vavelu, Kraljevski zamak na vavelzu, Zmajeva jama
  • srednjovekovni izgled centra grada: Krakovski trg sa kulom, katolička crkva, sukiennjice, ostaci utvrđenja…
  • Stari jevrejski kvart sa sinagogama.

Parkovi u Krakovu zauzimaju 318,5 hektara što predstavlja manje od 1 % površine grada. U Krakovu se nalazi 5 rezervata prirode ukupne površine 48,6 hektara što predstavlja 0,14 % površine grada. Lista spomenika prirode na području Krakova broji 192 objekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.