Mercedes Sprinter 22+2

Vozilo B02A

Opis vozila : TV, CD, DVD, A/C, WiFi, Mikrofon , Br. sedišta 22+2

 

b02-003

OPŠTI USLOVI

·Sva vozila su novije generacije sa Eur 4-6 motorima i ispunjavaju sve uslove u  standardu kvaliteta EU.

·Cena je data u Eur bez PDV-a, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa  i to  40% prilikom rezervacije a ostatak 3 dana pre početka usluge.

·Kod višednevnih iznajmljivanja avansno se plaća predviđena kilometraža, a konačan obračun pređenih kilometara će se izvršiti 3 dana po povratku sa putovanja.

·Cena uključuje: naknade za vozače, gorivo, osiguranje vozila i putnika, licence za domaće i inostrane vožnje.

·Cena ne uključuje: troškove drumarina, PDV u zemlji i eventualni PDV u inostranstvu, troškove parkinga i drugih taksi.

·Kod višednevnih iznajmljivanja narucilac posla je duzan da obezbedi smestaj na bazi polupaniona za vozače.

·Naručilac posla je u obavezi da obezbedi pratioca grupe za datu vožnju i da u slučaju načinjene štete u vozilu od strane putnika istu nadoknadi Davaocu usluga odmah na licu mesta ili najkasnije 3 dana po završetku usluge.

·U autobusima  nije dozvoljeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih droga. Korišćenje toalta je dozvoljeno samo na vožnjama preko 2.000 km i naknadno se ugovara.

·Za veći broj ugovorenih vožnji odobrava se dodatni popust.

Leave a Reply

Your email address will not be published.