Visegrad

Most na Drini u Višegradu

Jedna od najznačajnijih atrakcija Višegrada je ćuprija na Drini, zadužbina Mehmed paše Sokolovića.

Most je izgrađen u periodu od 1571-1577. godine po naredbi Mehmed paše, vezira Otomanskog Carstva.

Mehmed pašsa Sokolović rođen je oko 1506. godine kao Bajo ili Bajica Nenadić. Kao dečak školovao se u manastiru Mileševa i bio je jedini pismeni dečak u celom kraju. U njegovo selo došla je četa turskih vojnika sa ciljem da naplati najcrnji danak, a to je bio danak u krvi. Od sveke porodice uzimalo se jedno od najbolje muške dece i odvodilo u Tursku kako bi služili kao janjičari. U korpama na konju odveden je u Jedrenski saraj, gde ostaje 13 godina.

Mehmed paša Sokolović je bilo njegovo novo ime. Iz borbe u borbu pokazao se kao veliki vojnik sa istaknutim intelektualnim sposobnostima. Kao takav dobija velika ovlašćenja i moć i postaje bezir turskog sultana Sulejmana I.

Podizao je mnoge zadužbine širom carstva. Tako je 1571. godine po njegovom naređenju počela gradnja mosta na Drini u Višegradu. Most je građen od kamena koji se dovozio iz Višegradske banje.

Most ima 11 lukova sa blagim usponom i silaznom rampom na levoj obali. Ukupna dužina mosta iznosi 179,5 m. Iznad šestog stuba nalaze se sa obe strane proširenja. Na sredini mosta izgrađena je tkz ,,sofa” koja je predviđena za odmor prolaznika. Nekada je ,,sofa” predstavljala mesto gde su se ljudi od autoriteta svaki dan sastajali i donosili važne odluke. Na sredini mosta se nekada nalazila kućica sa drvenom kapijom i mostovskom stražom. Na tom mestu nalaze se ploče od belog mermera sa stihovima pesnika Nihadija na arapskom pismu koji govore o graditelju i godini izgradnje.

U svom vekovnom postojanju most je pretrpeo brojna oštećenja. 1886. godine porušena je drvena kula, 1896. godine u poplavi je stradala ograda mosta, 1943. godine miniranjem su stradala još 4 stuba.

Detaljna rekonstrukcija mosta izvršena je u periodu od 1949. do 1952. godine.

Most na Drini je jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika i u julu 2007. godine upisan je u UNESCO listu svetske kulturne baštine. Restauracija i konzervacija rađena je od 2013. do 2015. godine.

 

Izleti sa Zlatibora
Izlet Visegrad

 

Kompletnu ponudu smeštaja i izleta sa Zlatibora možete pogledati na našem sajtu: http://visit-zlatibor.com/

Kompletna ponuda izleta sa Zlatibora:

 

Izlet Mokra Gora          Izlet Sirogojno – Stopica pecina
Izlet Uvac                       Izlet Visegrad

Leave a Reply

Your email address will not be published.