O Višegradu

Višegrad se nalazi na istoku Republike Srpske. Udaljen je 16 km od granice sa Srbijom. Nalazi se na nadmorskoj visini od 324 m. Opština Višegrad danas broji oko 13.500 stanovnika, a grad oko 8.000. Nalazi se u pojasu umereno-kontinentalne klime gde su izražena sva 4 godišnja doba. Leta su topla sa temperaturom do 40 C, a zime hladne sa temperaturom i do -15 C.

Oko 65 % teritorije opštine Višegrad pokriveno je šumama. Od veoma retkih vrsta izdvajaju se Pančićeva omorika, Vilina vlas i druge. Reka Drina bogata je ribom kao što su pastrmka, som, šaran, škobalj i druge. Najpoznatija riba Drine je mladica. To je zaštićena vrsta koja je skoro izumrela prilikom izgradnje hidroelektrane na Drini u Višegradu.đ

Višegrad se prvi put pominje 1433. godine kada je pripadao vlastelinskoj porodici Pavlovića, pod čijom je upravom bio i srednjovekovni grad Dobrun. Iznad mosta na Drini nalaze se tragovi starog grada. Ruševine se nalaze na dva mesta i zovu se ,,Gornji grad” i ,,Donji grad”. Pri dnu starog grada nalazi se kula poznata kao ,,Kula Kraljevića Marka”. To je okrugla građevina visine 8 m, a za vreme Turaka je bila zatrpana kamenjem kako se u nju ne bi skrivali hajduci i srpski ustanici. Višegrad je bio pod turskom vlašću do Berlinskog kongresa 1878. godine i tada čitavu Bosnu i Hercegovinu preuzima Austrougarska. Austrougari grade vodovod, uvode zemljišne knjige i prave javne građevine. Tokom Prvog i Drugog svetskog rata većina objekata je uništena. Višegrad danas pripada Republici Srpskoj.

Grad je nekada imao jaku ekonomiju, ali posleratnom privatizacijom uništene su mnoge fabrike kao što su bile Metalac, Granit, Varda, Terpentin i druge. Danas se u Višegradu nalazi najveća hidrocentrala u Republici Srpskoj kao i par državnih i privatnih firmi.

Velike nade i perspektive ulažu se u razvoj turizma. Višegrad je bogat raznim sadržajima kao što je krstarenje rekom Drinom, vožnja turističkim brodićima po Drini, vožnja kajakom, kupanje na Drini, zip line, vožnja beer bike-om, ribolov na Drini i drugo.

Visegrad

Izleti sa Zlatibora
Izlet Visegrad

 

Kompletnu ponudu izleta i smeštaja možete pogledati na našem sajtu http://visit-zlatibor.com/

Kompletna ponuda izleta sa Zlatibora:

 

Izlet Mokra Gora                                                          Izlet Uvac
Izlet Sirogojno – Stopica pecina                                Izlet Visegrad
Uvac            Visegrad

Leave a Reply

Your email address will not be published.