Monix-logo
Specijalne ponude
Grčka

G R Č K A   L E T O    2 0 2 4

Poštovani putnici, prijatelji i saradnici,

Obaveštavamo Vas da smo počeli sa prodajom aranžmana za Grčku leto 2024.

Do 31.12.2023. možete ostvariti 20% popusta za uplate u celosti.